Právnická príručka / Václav Nesrovnal , Michal Benčík a kol. - Obzor, Bratislava, 1985.
právo - príručky - príručky právnické - osvojenie - opatrovníctvo - starostlivos pestúnska - 342 - adopcia
vožná K73216 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ