Počasie / Olivier Mandeix , Ernest Pichon , Vladimír Pastirčák prel., Christian Heinrich ilustr. - Príroda, Bratislava, 1996.
Edícia Príroda do vrecka
ISBN 80-07-00801-2
551.5 - meteorológia - energia veterná - cyklóny
vožná K93632 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ