Experimentálna psychológia : (Vysokoškolská učebnica) / Július Boroš - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1986.
psychológia experimentálna - vznik - vývoj - vnímanie - pamä - pozornos - myslenie - emócie - problémy - 159
vožná K73612 D
vožná K73613 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ