Futbal : encyklopédia / František Korček , Jozef Kšiňan , Igor Mráz - Šport, Bratislava, 1986.
šport - futbal - encyklopédie - 796
voľná K74079 D
voľná K74080 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ