Kanada / Elena Jakešová - Obzor, Bratislava, 1986.
Edícia Svet v kocke
Kanada - geografia sociálna - sociológia - história - obyvateľstvo - členenie - hospodárstvo - zriadenie štátne rímske - 308(71) - kultúra
neznáma K74448 MC
neznáma K74449 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ