Prvé stretnutie s hudbou / Oriente Angeli , Jela Krčméry-Vrtežová prel. - Mladé letá, Bratislava, 1986.
hudba - nástroje hudobné - osobnosti - knihy náučné - 78(087.5) - dejiny - dejiny hudby - skladatelia - skladatelia hudobní
vožná K74491 D
vožná K74492 ML
vožná K74493 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ