Detstvo tohto času : Výber z literárnej publicistiky / Rudo Moric - Mladé letá, Bratislava, 1986.
Edícia Otázky detskej literatúry
literatúra slovenská - teória literatúry - 82.0 - literatúra - literatúra pre mládež - publicistika - teória - teória literatúry
vožná K74540 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ