Československé rodinné právo / Zdeněk Češka a kol. - Obzor, Bratislava, 1986.
právo rodinné - Československo - rodina - spoločnosť - manželstvo - rodičovstvo - osvojenie - opatrovníctvo - zákon o rodine - 347.6 - adopcia
voľná K74649 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ