Na hranici vekov a svetadielov / Milan Varsik - Pravda, Bratislava, 1986.
Turecko - geografia sociálna - dejiny staroveké - cestopisy - 956
vožná K74683 D
vožná K74684 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ