Zlatí fotrovci alebo Aj rodičov treba vychováva / Gerit Kopietzová , Jörg Sommer , Anna Lackovičová prel. - Mladé letá, Bratislava, 2002.
ISBN 80-06-01182-6
176 - morálka rodinná - deti - rodičia
vožná K93701 ML
vožná K93702 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ