Príbehy lásky / Alexander Balega prel. - Tatran, Ko¨ice, 1987.
literatúra maďarská - poviedky o láske
vožná K75836 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ