Vzkriesenie Olympie / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr. - Šport, Bratislava, 1986.
hry olympijské - dejiny - 796.032.2 - 938 - kalokagatia
neznáma K76118 ML
vožná K76119 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ