Od parolode po loď atómovú / Vladimír Haviar , Pavol Pevný ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1987.
Edícia Atlásky
lode - druhy - príručky - pre čitatežov od 11 rokov - 629.12(084.42)
K76170 MC
vožná K76171 ML
neznáma K76172 ML
vožná K76173 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ