Las Casas a Karel V : Obrazy z časů dobývání Nové Indie / Reinhold Schneider , Petr Kratochvíl prel. - Vyšehrad, Praha, 1987.
literatúra nemecká - romány protivojnové - Indiáni - kolonizácia
neznáma K76876 D
neznáma K76877 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ