Kráľovná Jahôdka : Estónske rozprávky / Friedrich Reinhold Kreutzwald , Ľudovít Petraško prel., Katarína Ševellová-Šuteková ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1987.
Edícia Otvor sa, rozprávka
rozprávky - literatúra estónska
neznáma K76978 ML
K76980 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ