Priekopníci modernej fyziky / Jozef Kvasnica , Bohuslav Pernecký ilustr. - Smena, Bratislava, 1987.
Edícia Sputnik
fyzika - 929 - biografie - objavy vedecké - fyzici - osobnosti - osobnosti fyziky - Planck, Max - Einstein, Albert - Curie-Sklodowská, Mária-(1867-1934) - Curie, Pierre - Rutherford, Ernest - Bohr, Niels - Broglie, Prince de - Heisenberg, W.K. - Schrodinger, E. - Pauli, W. - Born, M. - Dirac, P. - Meitnerová, L. - Strassman, F. - Curie, Joliot F. - Curie, Irene Joliotová - Fermi, Enrico fyzik - Yukawa, H. - Kamerlingh-Onnes, H. - Kapica, P.L. - Landau, L.D. - atómy - mechanika kvantová - supravodivos - tranzistory - lasery
neznáma K77530 D
vožná K77531 D
vožná K77532 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ