Dvojaká tvár mikróbov : Ľudstvo na prahu 21. storočia. / Ladislav Borecký - Obzor, Bratislava, 1987.
biológia - mikrobiológia - 579 - mikróby - vírusy - choroby infekčné - mor - lepra - epidémie - vývoj populačný - dedičnosť - infekcie - parazity - choroby rastlín - choroby zvierat - imunita - imunológia - gény - inžinierstvo génové - antibiotiká - virológia
voľná K77685 D
voľná K77686 D
voľná K77687 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ