Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr. - Smena, Bratislava, 1987.
Edícia Sputnik
chémia - dejiny - budúcnosť chémie - 54 - chemizácia prostredia - kovy - uhlík - energia - automatizácia - racionalizácia - technika výpočtová - chémia izotopová - fotochémia - lasery - reakcie chemické - elektrosyntéza - katalýza - plasty - drevo - papier - sklo - korózia - pece vysoké - pôda - dusík - bielkoviny - liečivá - monopoly chemické
voľná K77711 ML
voľná K77712 D
voľná K77713 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ