Československý socialistický štát a právo : Vznik a rozvoj / Milan Čič - Veda, Bratislava, 1987.
Československo - štát socialistický - právo - demokracia - orgány štátne - 342
voľná K78276 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ