Prázdniny v ríši rozprávok : Fantastické príbehy Alice, dievčatka z budúcnosti / Kirill Bulyčov , Dagmar Sabolová prel., Svetozár Mydlo ilustr. - Pravda, Bratislava, 1987.
literatúra ruská - rozprávky fantastické
K78413 MC
neznáma K78414 ML
neznáma K78415 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ