Žezlo a Mitra / Tibor Déry , Magda Reinerová prel. - Odeon, Praha, 1988.
literatúra maďarská - romány historické
K79114 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ