Zlatokopovia / Cvetan Angelov , Ľubica Košková prel., Ľubomír Nitschneider ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1988.
literatúra bulharská - romány dobrodružné - 886.7-31(087.5)
neznáma K79179 ML
K79180 ML
neznáma K79181 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ