Človek a jeho istoty / Člove zahl. - Osveta, Martin, 1988.
Slovensko - rodina - starostlivosť - spoločnosť - práca - sociológia - zdravie - starostlivosť sociálna - postihnutí zdravotne - 308(437)
voľná K79342 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ