Společenská péče o staré občany / Karel Nový - Práce, Praha, 1988.
Edícia Právní poradna práce
starostlivosť sociálna - občania starí - starnutie - domov dôchodcov - starostlivosť spoločenská - starostlivosť ústavná - 362
voľná K79393 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ