Umenie komunikovať bez zábran : Kniha o tom, ako si porozumieť / Nancy van Peltová , Adriana Lastičová prel. - Advent Orion, VrŁtky, 1999.
Edícia Život a zdravie
ISBN 80-88960-21-5
159.946.3 - komunikácia - vzťahy partnerské - testy psychologické
voľná K93852 D
voľná K93853 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ