Žiť naplno : Kniha o dospievaní / Julián Melgosa , Milan Hlouch prel., Eva Kašíková prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2001.
Edícia Život a zdravie
ISBN 80-88960-61-4
176 - dospievanie - drogy - sex - problémy generačné - prostriedky komunikačné - televízia
voľná K93857 D
K93858 MC
voľná K95808 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ