Vnútropodnikové riadenie / Mikuláš Sedlák a kol. - Alfa, Bratislava, 1988.
Edícia Knižnica riadiaceho pracovníka
riadenie školy - riadenie vnútropodnikové - hospodárstvo - normy technické - plánovanie - kalkulácia - rozpočet - 338 - sústava informačná
voľná K79552 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ