Zajatci asteroidu / Kirill Bulyčov , Dagmar Sabolová prel., Svetozár Mydlo ilustr. - Pravda, Bratislava, 1988.
literatúra ruská - rozprávky fantastické
K79916 MC
vožná K79917 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ