Marketing / Jaroslav Kita a kol. - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-23-8
339.13 - marketing - maloobchody - veľkoobchody - komunikácia marketingová - služby - tvorba cien - plán marketingový - etika podnikania - značka ochranná - logo - logo firemné - výskum marketingový - outsourcing - public relation - reklama - trh - typológia
voľná K93881 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ