Finančná matematika v exceli / Vladimír Huťka , František Peller - Iura Edition, Bratislava, 2001.
ISBN 80-89047-06-8
matematika finančná - úroky - renta - pôžičky - toky finančné - Excel - 336
Prílohou publikácie je disketa : Učebná pomôcka obsahuje ukážky excelovských súborov.
voľná K93883 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ