Manažment / Mikuláš Sedlák - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-18-1
338.2 - komunikácia - motivácia - manažment - vzťahy medziľudské - empirizmus - manažment japonský - hospodárstvo japonské - ekonomika japonská - rozhodovanie - systém informačný - plánovanie - kontrola - plánovanie strategické - podniky - štruktúra organizačná - organizovanie - vedenie ľudí - efektívnosť ekonomická - komunikácia organizačná - komunikácia interpersonálna - komunikácia verbálna - komunikácia neverbálna - manažér - schopnosti manažérske
voľná K93884 D
voľná K103118 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ