Finančné investovanie : Teórie a aplikácie / Vladimír Mlynarovič - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-16-5
financie - investície - nástroje finančné - portfólia - Excel - 336 - indexy - index bezpečnosti - index ziskovosti - index čistej hodnoty - index trhový
vožná K93886 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ