Kriminologické aspekty zločinu / Yvetta Turayová - Iura Edition, Bratislava, 2001.
ISBN 80-89047-25-4
343 - právo trestné - kriminalita - prevencia - kriminológia - zločinnosť - kriminalita mládeže
voľná K93887 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ