Dobrodružstvá Gréka Melikla / Witold Makowiecki , Hilda Holinová prel., Dušan Pacúch ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1989.
Edícia Stopy
ISBN 80-06-00090-5
literatúra poľská - literatúra dobrodružná
voľná K80349 D
neznáma K80350 ML
neznáma K80351 ML
neznáma K80352 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ