Poriadok a disciplína v škole / Hans Dobert - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1989.
pedagogika - režim pracovný - režim denný - kolektív pedagogický - disciplína - poriadok - výchova - 371
neznáma K80369 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ