Cesty k prosperitě : JZD Agrokombinát Slušovice / František Čuba - Svoboda, Praha, 1989.
ISBN 80-205-0007-3
podniky - JZD Agrokombinát Slušovice - ekonomika - podnikanie - aktivita - motivácia - riadenie školy - Slušovice - 338.43
voľná K80443 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ