Profesionálny životopis / Simon Howard , Jolana Miškovičová prel. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-557-1
331.11 - 929(083.1) - životopisy - príručky praktické - zamestnanie
voľná K93897 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ