Zaistenie osôb v trestnom konaní / Jaroslav Ivor - Iura Edition, Bratislava, 1997.
ISBN 80-88715-34-2
343.2/343.9 - právo trestné - kriminalita
vožná K93900 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ