Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní / Jitka Meluchová - Iura Edition, Bratislava, 2000.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-86-5
368 - poisťovníctvo - účtovníctvo - trh poistný - majetok hmotný - majetok nehmotný - majetok finančný - účty kapitálové - náklady - výnosy
Publikácia obsahuje 4 prílohy za textom.
voľná K93901 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ