Finančné inžinierstvo : Zbierka príkladov / Peter Markovič - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-09-2
336(076.2) - inžinierstvo finančné - príklady
voľná K93903 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ