Finančné inžinierstvo / Karol Vlachynský , Peter Markovič - Iura Edition, Bratislava, 2001.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-08-4
financie - inžinierstvo finančné - forwardy - futurity - opcie - swapy - nástroje finančné - portfólia - 336
Príloha - CD-ROM k učebnici.
voľná K93904 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ