Príbehy a potulky Macka Uška / Czeslav Janczarski , Marianna Prídavková-Mináriková prel., Zbigniew Rychlicki ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1989.
ISBN 80-06-00068-9
literatúra požská - rozprávky o zvieratkách
vožná K80786 ML
vožná K80788 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ