Makroekonómia : Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-31-9
330 - 331 - makroekonomika - nezamestnanosť
voľná K93905 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ