Teórie spotreby a úspor investícií a vládnych výdavkov / Daria Rozborilová - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-89047-32-7
makroekonomika - spotreba - úspory - investície - 330 - teória spotreby - dôchodok - bohatstvo - dane - výdavky vládne - ekonómia
vožná K93907 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ