Znalec / Jan Andrej Kaczmarczyk , Jiřina Syrovátková prel. - Melantrich, Praha, 1989.
ISBN 80-7023-007-X
literatúra požská - príbehy detektívne
vožná K80876 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ