Limes inferior / Janusz A. Zajdel , Jaroslav Olša prel. - Odeon, Praha, 1989.
ISBN 80-207-0027-7
literatúra požská - humor - sci-fi
K80895 MC
vožná K80896 D
K80897 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ