Človek v bludnom kruhu / Peter Višňovský , Milan Valentík - Osveta, Martin, 1989.
alkoholizmus - drogy - fajčenie - lieky - závislos - opiáty - látky omamné - 178 - 613 - kanabis
vožná K80987 D
vožná K80989 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ