Ekonomika stavebníctva / Karol Urbánek - Alfa, Bratislava, 1989.
Edícia Edícia ekonomickej literatúry
ISBN 80-05-00111-8
ekonomika - stavebníctvo - hospodárstvo národné - proces výrobný - riadenie výroby - plánovanie - hospodárenie - efektívnos - 33 - 69
vožná K81025 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ