Škoricové sklepy. Sanatórium v zásvetí / Bruno Schulz , Felix Uváček prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1989.
ISBN 80-220-0078-7
literatúra požská - poviedky dedinské
neznáma K81118 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ