Dějiny židovského národa / Paul Johnson , Věra Lampertová prel., Jan Lampert prel. - Rozmluvy, ževnice, 1995.
ISBN 80-85336-31-6
Židia - dejiny - 933
Prehľad dejín židovského národa v jednotlivých časových obdobiach.
voľná K91703 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ